Skip to content

Vindkraft. Er god og ren fornuft

Af Jette Lund

 

 

Jette Lund Dansk Folkeparti Struer Byråd

Læserbrev.

Debat: Kender I historien om den forarmede herremand, Don Quijote af La Mancha, der på sin stridshest – det magre øg Rosinante – drager ud i verden for som de “Vandrende Riddere” at tage kampen op mod alskens ondskab og trolddom.
Handlingen er en række eventyr, hvor Don Quijotes fantasi løber af med ham, så han indvikles i drabelige kampe mod får, vindmøller og uskyldige forbipasserende, altid med et for ridderen uheldigt resultat. Det foregik godt nok for 400 år siden, men Struer byråd tager nu historien op igen med fuld styrke i problematikken omkring eventuelle nye vindmøller på Thyholm.
Vi har nogle entreprenante initiativtagere, som kæmper for en god sag, nemlig grøn omstilling, og så har vi S & SF, som ser spøgelser alle vegne og med de absolut dårligste undskyldninger udskyder og fravælger det, som Danmark lever af, nemlig en industri, der skaber 32.000 arbejdspladser og en årlig omsætning i nærheden af 100 mia om året for Danmark. ttp://www.videnomvind.dk/samfund/samfundsmaessige-fordele-ved-vindmoeller.aspx
Niels Viggo afventer endnu en undersøgelse fra Kræftens bekæmpelse vedr. eventuel påvirkning af naboskab til vindmøller. Jamen kære Socialdemokratiet og SF – P.t. dør flere tusinde danskere hvert år en for tidlig død på grund af luftforurening. Afbrænding af fossile brændsler på kulfyrede danske kraftværker bidrager også til statistikken. Det gør energiaftalen fra 2012 noget ved, for her er målsætningen, at 50 pct. af elforbruget dækkes af vindenergi i 2020. Dette er over tid medvirkende til at fremme folkesundheden. Så den ensidige fokusering på stress ved naboskab til vindmøller er slet ikke sat op imod fossile brændstoffers påvirkning af forurening, og hvad er det så værd? I min verden absolut intet.
Samfundsøkonomer og politikere har en samstemmende opfattelse af, at det er vigtigt for Danmark, at vi fremover er hjemsted for virksomheder, der forener videns-arbejdspladser og industriel produktion. Det er vindmøllebranchen et godt eksempel på. På et tidspunkt, hvor rigtig mange af verdens lande er i gang med at omstille deres energiforsyning til vedvarende energi, giver det derfor god mening at udbygge vindmølleindustrien til gavn for beskæftigelse og valutaindtjening. Hvad nytter det så at sige, at det ikke må foregå i Struer Kommune?
Danmark har en unik førerposition på vindmølleområdet. Ca. en tredjedel af Europas vindmøller er af dansk fabrikat, og ca. 90 pct. af verdens havvindmøller kommer fra en dansk producent. Dertil kommer, at også mange danske underleverandører i stigende omfang gør sig gældende i den globale konkurrence. Det giver store eksportmuligheder til mange lande. I den sammenhæng er det af stor betydning, at Danmark er blandt de førende lande i omstillingen af energiforsyningen, herunder med landbaserede vindmøller som en væsentlig drivkraft.
Dansk Folkeparti i Struer byråd er ikke bange for fremtiden eller for det, der Brander Danmark og skaber lokale og regionale arbejdspladser. Vi kender Danmarks vigtigste forcer, mens socialdemokratiet og SF fortsat skaber spøgelser og leger Don Quixote. Lad os nu alle sammen vågne op og lade gode, fornuftige lokale initiativer vinde frem og stoppe den evindelige Struer Kommunes mistænksomhed mod entrepreneurship og vilje til skabelse af nye arbejdspladser, som er god og ren fornuft i alle sammenhænge.